THÔNG BÁO QUÁ TRÌNH THAM GIA BHXH, BHYT HÀNG NĂM:

Nhập thông tin người tham gia BHXH, BHYT
Số Sổ BHXH, Thẻ BHYT, CMND
Năm sinh * Ví dụ năm sinh: 1956
Năm thông báo
Mã xác nhận*
Tra cứu

Ông (bà) có thể liên hệ các cơ quan liệt kê sau đây để được tư vấn, trả lời các thắc mắc về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp và Bảo hiểm y tế.
Địa chỉ cơ quan BHXH Bến Tre:
1. BHXH Tỉnh Bến Tre: Điện thoại: (075) 3824242 - 3824334 hoặc đường dây nóng:(075) 3838078
2. BHXH thành phố Bến Tre: Điện thoại: (075). 3824320
3. BHXH huyện Châu Thành :Điện thoại: (075). 3860109
4. BHXH huyện Mỏ Cày Nam: Điện thoại: (075). 3843130
5. BHXH huyện Mỏ Cày Bắc: Điện thoại: (075). 3669788
6. BHXH huyện Chợ Lách: Điện thoại: (075). 3871428
7. BHXH huyện Thạnh Phú: Điện thoại: (075). 3870756
8. BHXH huyện Ba Tri: Điện thoại: (075). 3850429
9. BHXH huyện Giồng Trôm: Điện thoại: (075). 3861323
10. BHXH huyện Bình Đại: Điện thoại: (075). 3851306